Trycksalen

Grafik och Boktryck

I trycksalen har vi nu möjlighet att trycka grafik och högtryck (både bly- och trätyper).

Trycksalens föreståndare:
Bo Eriksson,
0704-57 05 87, reklart@bredband.net