Glas

Glasavdelningen är utrustad med 1 ugn.

Glasavdelningens föreståndare:
Annette Alsiö, 073-086 27 94, annettealsio@hotmail.com