Kostnader

För att få tillgång till KKV's lokaler krävs att man är medlem. Enbart medlemmar har tillgång till egen nyckel och kan boka in sig i lokalerna via bokningspärm. Medlemskapet innebär eget ansvar för utrustning, verktyg och städning. Medlemmen betalar årsavgift samt hyra för arbetad tid, per månad/vecka/timme.

Verkstadens försäkring gäller ej personskada, medlemmars tillhörigheter och självförvållad skada.
Du bör därför se till att ha en gällande ansvars- eller olycksfallsförsäkring.


Medlemsavgifter

Som ny medlem betalar du en inträdesavgift (engångsavgift) och sedan en årlig medlemsavgift.
Obs! Medlemskapet gäller först när avgiften är betald. (Avgifterna är momsbefriade och avdragsgilla).

Priser för utnyttjande av lokal samt vissa maskiner finns anslaget på respektive verkstad. I pärmen som finns på resp verkstad finns fakturaunderlag som du fyller i när du har jobbat. Allt förbrukat material som KKV tillhandahåller skriver du upp på fakturaunderlaget. Fakturering sker en gång per kvartal.

Inträdesavgift: 500:- engångskostnad, Studerandemedlemskap 250:- engångskostnad
Medlemsavgift:
 300:-/år

Om du inte betalt medlemsavgiften två år i rad räknas det som om att du gått ur föreningen.
Skulle du senare vilja vara medlem måste du söka medlemskap på nytt och om du väljs in betala inträdesavgift samt årsavgift.

Årsavgiften betalas in efter årsmötet (som brukar vara i mars) eftersom årsmötet bestämmer om innevarande års avgift ska höjas eller inte.

För låsknapp till dörr betalar du 100:- (deposition som återfås när du lämnar tillbaka den) Nyckel till grinden 200:- (deposition som återfås när du lämnar tillbaka den) .
Om du tappar bort låsknappen och behöver ny kostar den 100:- och för nyckel 200:-.
Den som är medlem i annan KKV i Sverige och arbetar här som gäst deponerar 500:- för grindnyckel och låsknapp.

Låsbart skåp: depositionsavgift 100:-


Hyreskostnader i verkstäderna

KKV är en kollektiv verkstad dvs den är till för att flera medlemmar ska kunna arbeta samtidigt.
Varje medlem betalar avgift, t ex dagavgift, även om man är flera i samma verkstad vid samma tidpunkt. Exempel - om det är tre personer samtidigt i screen en hel dag, betalar var och en dagavgift.

Att boka in sig i en verkstad och betala enkel avgift betyder att man har plats för arbete och innebär inte att man abbonerar lokalen för egen del. Andra medlemmar måste kunna fortfarande kunna arbeta, dock efter överenskommelse och utan att störa. Vill man arbeta ensam betalar man dubbel avgift.

Inkomsterna från hyra av verkstad går till drift och investeringar.

Dagshyra 50:-/dag
Dagshyra ensam i verkst. 100:-/dag
Avgift per timme 15:-/timme

Veckohyra (bokad verkstad - i samråd med verkstadsföreståndare och kassören - en vecka i taget, du har ensamrätt till den verkstaden): 500:-/vecka

Om du vill boka en längre tid och behöver arbeta ensam i en verkstad, gör en överenskommelse med verkstadsföreståndaren och kassören. I varje verkstad ska finnas en bokningskalender. Verkstadsansvariga betalar halva hyran.


Självkostnadspriser

Som medlem skaffar du själv material och vissa redskap. Inköp av material, utrustning och maskiner till en verkstad bestämmer föreståndaren och styrelsen. Om det är något du tycker borde finnas i en verkstad så kontakta föreståndaren eller styrelsen.

Grundpris för maskinhyra 25:-/dag
Förvaring och uthyrning av maskiner beslutas individuellt av resp verkstadsföreståndare.
Dvs ta kontakt med föreståndaren innan.

Förvaring
En kvadratmeter, t ex om du förvarar något stående på golvet 10:-/dygn

I de olika verkstäderna finns hyllor där arbetande medlemmar kan förvara eget material (utan kostnad). Detta görs i samråd med verkstadsföreståndaren och innebär att man inte kan förvara material där i åratal utan att vara aktiv.

Personligt material som inte märkts upp blir efter ett år allmänt material.

Smedjan/svets
1 hink kol 72:-/10 liter
Svetsning 50:-/påbörjad timme, gas och tråd ingår

Screen
Screenramar: jättestor ram 75:-, Stor ram 50:-, Mellanstor ram 35:- och liten ram 25:-
i priset ingår Ulano, rengöring för en bild.
Vid egen ram eller vid bild 2 tillkommer en kostnad av liten, mellanstor ram 20:-,
Stor ram 30:-, Jättestor ram 40:-.

Keramik
Bränning i stora ugnen 250:-/gång
Bränning i lilla ugnen 100:-/gång

Glas
Bränning i ugnen 150:-/bränning

Utskrifter
Kopiering papperskopia A4 3:-/st, A3 4:-/st
Utskrift plastfolie A4 12:-/st, A3 20:-/st

Moms: alla priser är inkl 25% moms utom medlemsavgifterna som är momsbefriade.

All kursverksamhet och andra arrangemang sker efter samråd med styrelsen, och måste bokas in i kalendern i god tid innan.