Keramik

Keramikavdelningen är utrustad med 2 ugnar.

Lilla elugnen (toppmatad) för stengods max 1300 grader, ca 35 liter
Stora elugnen för stengods (frontmatad), max 13oo grader, 220 liter.

Utrustning:
Elektrisk drejskiva, MAX 30

Kontakta verkstadsansvarig för information om ugnarna.

Keramikavdelningens föreståndare:
Agneta Taube, 0708-23 45 71, agneta.taube@gmail.com