Kontakt

Vill du komma i kontakt med KKV i Örebro - maila gärna: kkv.orebro@gmail.com

Styrelse
Ordförande - Inga Gorard inga.gorard@outlook.com
Kassör - Eva Eriksson erikssoneva4@gmail.com
Vice-kassör - Hanna Gutke
Sekreterare - Kristina Lindberg
Ledamöter - Björn Ring, Anna S Pettersson och Anders Vikberg
Suppleanter - verkstadsansvariga


Verkstadsansvariga
Keramik - Agneta Taube
Glas - Birgitta Jakobsson-Bastviken o Agneta Taube
Screen - Inga Gorard
Tryck - Bo Eriksson reklart@bredband.net
Smide - Hanna Gutke

  MAIL

Your Browser does not support Google Maps.