Välkommen till KKV Örebro

Vi har vår lokal på Signalgatan 9.

KKV tillhandahåller olika verkstäder för sina medlemmar – yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. I dessa olika verkstäder skapas konst och konsthantverk för offentlig utsmyckning, uppdrag och utställningar. Vi har idag över 50 medlemmar.

Föreningens ambition är att bidra till att föra ett offentligt samtal om konst och kreativitet
i lokalsamhället och att göra fackkunskaper tillgängliga för medlemmar och för konstskolestuderande.


Verkstans verksamhet

KKV Örebro är en ideell förening som bildades 1982 av en grupp lokala konstnärer.

2014 flyttade vi vår verksamhet till Signalgatan 9.

En kollektivverkstad är en viktig resurs i länet som ger konstnärer och konsthantverkare
tillgång till utrustning som är dyr och skrymmande. Här finns verkstäder med bra arbetsmiljö som är öppna för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverk.

Det gör det möjligt att arbeta i tekniker så som screentryck och serigrafi, keramik, glas, metallverkstad – smedja och svets, grafik, boktryck, papperstillverkning, gips, betong eller annat som kan vara slabbigt eller kräver stora utrymmen m.m. Utanför verkstaden finns plats för stenhuggeri.
Här finns även ett stort kök, omklädningsrum, toa och dusch.

Vi har medlemsmöten 2 gånger per år, städdagar hålls normalt 2 gånger om året - höst & vår.

Ett stort antal offentliga utsmyckningar och större konstverk har skapats på verkstan.
Genom åren har kollektivverkstaden i Örebro också arrangerat ett stort antal yrkesinriktade
kurser för konstnärer och konsthantverkare inom olika teknikområden. Kurserna har varit dels
i egen regi, dels i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi har ett samarbete med
Örebro Konstskola.

Verkstan håller vanligtvis öppet för allmänheten under ”Öppet Hus och julmarknad”
i början av december.

KKV Örebro är medlem i nätverksorganisationen KKV-Riks se www.kkv-riks.se som organiserar
21 olika verkstäder runt om i Sverige. Samarbetet ger medlemmarna möjligheter att arbeta på
olika kollektivverkstäder runt om i landet.

Vår verksamhet finansieras genom medlemmarnas insatser såväl ekonomiskt som arbetsmässigt.
Vid sidan av detta stöds den löpande verksamheten av Örebro Kommun samt Region Örebro län.
Mer kostnadskrävande investeringar har finansierats med medel från Statens Kulturråd.