Medlemskap

KKV är avsedd för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Ansökan skickas digitalt eller via post till föreningen och behandlas vid styrelsemöte (vanligtvis en gång per månad).

Medlem betalar avgift vid inträde samt en årlig avgift som fastställs av styrelsen. Medlemskap ger möjlighet att använda den verkstad man blivit antagen till. Arbete i verkstäderna sker mot avgift enligt fastställd prislista. Ytterligare uppgifter om medlemskap kan fås genom styrelsen.

KKV är en ideell förening som byggts upp och som drivs av föreningens medlemmar.
KKV tillhandahåller endast lokaler, arbetsytor och teknisk utrustning. Det finns ingen tekniker
eller vaktmästare anställd. Du ansvarar själv för skötsel och ordning. Du håller själv med
arbetsmaterial och verktyg.

Verkstadens försäkring gäller ej personskada, medlemmars tillhörigheter och självförvållad skada.
Du bör därför se till att ha en gällande ansvars- eller olycksfallsförsäkring.

För att få information om hur verkstan fungerar måste du som ny medlem i KKV, innan arbete
påbörjas, kontakta den ansvarige för den verkstad du tänker arbeta i. Det är viktigt att du tar del
av och följer KKV:s ordningsregler, stadgar och brandsäkerhetsföreskrifter.

Ansökan ska innehålla personligt brev med namn, adress, telefonnummer och ev länk till hemsidan samt beskrivning av olika meriter enligt nedan. Du ska även skicka med minst 5 st
bilder (högst fem år gamla) på de verk du har gjort.

För medlemskap krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär, konsthantverkare eller konstskolestuderande. Bedömningen sker utifrån att nedanstående meriter helt eller delvis är uppfyllda. Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet.  

För att bli medlem i kollektivverkstan ska man vara yrkesverksam konstnär/konsthantverkare. Du kan även söka studerandemedlemskap. En dokumenterad kompetens krävs för att få arbeta i kollektivverkstaden. Du söker inte generellt medlemskap i KKV Örebro utan till en specifik verkstad: screen, svets/smedja, keramik, grafik, boktryck och glas. Den specifika verkstad du vill jobba i ska du ha erfarenhet av.

Vi vill ha ett personligt brev där du beskriver din konstnärliga verksamhet. Du ska förstås ha med namn, adress, telefonnummer, e-post, ev hemsida, födelseår. Uppge även medlemskap i yrkesorganisation eller förening: (ex KRO, KIF, KC, KHVC).

För att vi ska kunna göra en bedömning måste du lämna ett fullständigt cv/meritförteckning samt minst 5 bilder (högst fem år gamla) utskrivna på papper som visar dina verk. Bilderna bör vara i A4-storlek. För att styrelsen ska få en samlad bild av dina konstnärliga aktiviteter så finns här nedan kriterier.

Digital ansökan skickas till:

kkv.orebro@gmail.com

Ansökan per post skickas till:
Konstnärernas Kollektivverkstad
Signalgatan 9
702 25 Örebro

 

Kriterier för ansökan om medlemskap: 

 • Konstnärlig högskoleexamen
 • Om du inte har högskoleexamen ska den sökandes konstnärliga
  yrkesverksamhet beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter,
  yrkesmeriter samt konstnärlig och teknisk kvalitet.

 

Dokumenterad yrkesverksamhet

 • CV – där ska finnas fullständiga och utförliga uppgifter om konstnärlig utbildning,
  konstnärlig verksamhet - separatutställning, grupputställningar, jurybedömda utställningar, konstevent, stipendier, offentliga uppdrag eller annan konstnärlig verksamhet
 • Medlemskap i annan förening/organisation för konstnärer.  
 • Inom vilket materialområde du arbetar med – dvs vilken verkstad inom KKV Örebro
  önskar du arbeta.